Hoppa till innehållet
EUSL Logo

EUSL Core

En introduktion till morgondagens företagande

Care to Change the World

EUSL Logo

Introduktion

EUSL Business är tvärt emot vad namnet antyder inte kärnan inom European Social Label. Istället är det en fabrik som metaforiskt tillverkar fyrar. Historiskt sett har en fyr varit en hög byggnad som sänder ut ett ljus för att vägleda sjömän på en farlig sjöväg. För European Social Label handlar det om att visa vägen fram för hur andra företag inom samma branscher ska på ett lönsamt sätt kunna arbeta för ett bättre samhälle, för bättre mångfald och mer inkludering. Som huvudrubriken lyder är EUSL Business och dess verksamheter en introduktion till morgondagens företagande!

EUSL Logo

Divisioner

EUSL Core är en av sex divisioner under European Social Label. De övriga är EUSL Gruppen som är den riktiga motorn där allting börjar, EUSL EU är medlemsorganisationen, EUSL Impact som är mer av en intern division, EUSL SCC med fokus på välfärdsfrågor samt ECSR Gruppen som verkar mot återförsäljare och grossister samt på ett affärsmannamässigt vis för samman den privata och den idéburna sektorn. På detta vis får vi ihop alla samhällsbitar och kan utifrån detta bygga vårt egna ekosystem. 

EUSL Logo

Fabriken och verksamheten

EUSL Business är vår fabrik som skapar minst ett företag inom en bestämd bransch. Syftet här är att producera en värderingsdriven verksamhet som går lite bättre än de allra bästa och på så vis kan demonstrera att människor i utanförskap inte är en samhällsbelastning. Istället ska våra verksamheter hämta andelar från relevanta konkurrenterna genom att kunder hellre väljer våra verksamheter på grund av de värderingar och det sociala arbete som dagligen utförs på arbetsplatsen och i samhället. 

EUSL Logo

Tillsammans mot framtiden

EUSL Core har tillsammans med övriga divisioner inom European Social Label inte bara syftet att skapa mer jämställt samhälle. Här pratar vi om att lägga grunden för ett helt nytt ekosystem. Målsättningen är att skapa en modell där vissa delar av viktiga samhällsfrågor som fram tills nu varit skattefinansierade till större del ska kunna finansieras av små och medelstora företag. Effekten blir att de myndigheter som vi kan underlätta för istället får mer utrymme till att arbeta med sina huvudfrågor och bättre hjälpa de individer som deras uppdrag är skapat för. Den modell och det ekosystem vi arbetar mot är en win-win för alla parter, här definierat till kommuner, myndigheter och regioner som en part, den privata sektorn som en part samt privatpersonen som en tredje part.