Skip to content
EUSL Logo

EUSL Core

An introduction to tomorrow's business

Care to Change the World

EUSL Logo

Introduction

EUSL Business är tvärt emot vad namnet antyder inte kärnan inom European Social Label. Istället är det en fabrik som metaforiskt tillverkar fyrar. Historiskt sett har en fyr varit en hög byggnad som sänder ut ett ljus för att vägleda sjömän på en farlig sjöväg. För European Social Label handlar det om att visa vägen fram för hur andra företag inom samma branscher ska på ett lönsamt sätt kunna arbeta för ett bättre samhälle, för bättre mångfald och mer inkludering. Som huvudrubriken lyder är EUSL Business och dess verksamheter en introduktion till morgondagens företagande!

EUSL Logo

Divisions

EUSL Core is one of six divisions under the European Social Label. The others are the EUSL Gruppen which is the real engine where everything starts, EUSL EU is the member organisation, EUSL Impact which is more of an internal division, EUSL SCC with a focus on welfare issues and the ECSR Gruppen which acts towards retailers and wholesalers and in a business-like manner for bringing together the private and the idea-driven sector. In this way, we get all the pieces of society together and can build our own ecosystem based on this. 

EUSL Logo

The factory and the business

EUSL Business är vår fabrik som skapar minst ett företag inom en bestämd bransch. Syftet här är att producera en värderingsdriven verksamhet som går lite bättre än de allra bästa och på så vis kan demonstrera att människor i utanförskap inte är en samhällsbelastning. Istället ska våra verksamheter hämta andelar från relevanta konkurrenterna genom att kunder hellre väljer våra verksamheter på grund av de värderingar och det sociala arbete som dagligen utförs på arbetsplatsen och i samhället. 

EUSL Logo

Together towards the future

EUSL Core, together with other divisions within the European Social Label, not only aims to create a more equal society. Here we are talking about laying the foundation for a completely new ecosystem. The aim is to create a model in which certain parts of important societal issues that have hitherto been tax-financed can to a greater extent be financed by small and medium-sized companies. The effect is that the authorities that we can facilitate for instead get more space to work with their main issues and better help the individuals for whom their mission is created. The model and ecosystem we are working towards is a win-win for all parties, here defined to municipalities, authorities and regions as a party, the private sector as a party and the private individual as a third party.